Scroll Top

Vilniaus komanda

Mamų mugės komanda – tai grupė aktyvių, iniciatyvių žmonių, kuriems svarbu prasmingas čia atliekamas darbas, ekologija, svarbu šeimos poreikiai ir bendruomenės interesai. Komandos varikliukas – atidumas visiems procesams, geranoriškumas ir empatija kolegų, partnerių bei pirkėjų atžvilgiu ir noras, kad prasminga mugės veikla būtų kuo sklandžiau vykdoma.